Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website van de Belgian Knockout die wordt beheerd door PietersProductions, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 8 – bus 19.

Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden en verbindt de gebruiker zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven. De algemene voorwaarden kunnen door PietersProductions op elk ogenblik naar eigen inzicht gewijzigd worden.

 

Cookies

www.belgianknockout.com maakt gebruik van cookies om gebruikersactiviteiten te analyseren en zo betere inzichten te krijgen over hoe we de functionaliteit en gebruikerservaring van de website kunnen verbeteren.

Door gebruik te maken van deze website verleent de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies. Belgian Knockout hanteert een strikt privacy beleid met betrekking tot de ontvangen gegevens. De informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de Belgian Knockout website slechts bevoegd de website door te bladeren. Kopiëren van de inhoud van www.belgianknockout.com is onder geen enkele voorwaarde is toegestaan.

 

Hyperlinks

Het is toegestaan op je eigen website een link aan te brengen naar de startpagina van deze Website. Deze Website kan links bevatten naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker van deze Website aangebracht. PietersProductions controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. PietersProductions kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.